• /mou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đống, đụn (rơm, rạ, cỏ khô); cót, cây (thóc)
  Nơi để rơm rạ

  Danh từ

  Cái bĩu môi, cái nhăn mặt

  Nội động từ

  Bĩu môi, nhăn mặt

  Ngoại động từ mowed; mowed; .mown

  Cắt, gặt (bằng liềm, hái)
  to mow down
  o mow off
  Cắt (cỏ)
  (nghĩa bóng) hạ xuống như rạ, tàn sát, làm chết như rạ (bệnh dịch...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gặt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  clip , crop , scythe , shear , sickle , trim , cut , heap , lay , level , mass , pile , reap

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X