• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  nhiều bậc
  nhiều bước
  nhiều cấp
  multiple stage absorption refrigerating system
  hệ (thống) lạnh hấp thụ nhiều cấp
  multiple stage compression arrangement
  thiết bị (lạnh) nén nhiều cấp
  multiple stage compression arrangement
  thiết bị lạnh nhiều cấp
  multiple stage compression plant
  thiết bị (lạnh) nén nhiều cấp
  multiple stage compression refrigerating unit
  tổ máy (lạnh) nén nhiều cấp
  multiple stage compression refrigerating unit
  tổ máy lạnh nhiều cấp
  multiple stage compression system
  thiết bị (lạnh) nén nhiều cấp
  multiple stage compressor
  máy nén nhiều cấp
  nhiều giai đoạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X