• /neiv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trục bánh xe
  Gian giữa của giáo đường

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  May ơ

  Cơ khí & công trình

  đùm trục

  Xây dựng

  gian giữa giáo đường

  Giải thích EN: The main interior part of a church, especially the long central aisle of a basilica. Giải thích VN: Phần không gian chính bên trong của một nhà thờ, đặc biệt là lối đi giữa hai khu ghế ngồi của một nhà thờ có kiến trúc hai hàng cột.

  Kỹ thuật chung

  ổ trục
  tuyết hạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X