• /´mærinə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuỷ thủ
  master mariner
  thuyền trưởng tàu buôn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhà hàng hải
  thủy thủ

  Kinh tế

  người đi biển
  thủy thủ
  thủy thủ biển
  thuyền viên

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X