• /´nestid/

  Toán & tin

  được lồng
  được lồng vào

  Kỹ thuật chung

  được đặt vào
  lồng nhau
  nested address space
  không gian địa chỉ lồng nhau
  nested address space
  vùng địa chỉ lồng nhau
  nested assignment statement
  câu lệnh gán lồng nhau
  nested command
  lệnh lồng nhau
  nested command list
  danh sách lệnh lồng nhau
  nested do group
  nhóm "do" lồng nhau
  nested DO statement
  câu lệnh Do lồng nhau
  nested interrupt
  ngắt lồng nhau
  nested interval
  các khoảng lồng nhau
  nested interval
  khoảng cách lồng nhau
  nested interval
  khoảng lồng nhau
  nested intervals
  khoảng lồng nhau
  nested loop
  vòng lặp lồng nhau
  nested procedure
  thủ tục lồng nhau
  nested structure
  cấu trúc lồng nhau
  nested tables
  bảng lồng nhau
  nested transaction
  sự giao dịch lồng nhau

  Kinh tế

  cho vào bao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X