• /´nouz¸daiv/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự bổ nhào
  Sự xuống giá đột ngột
  Sự nhậu nhẹt/đánh chén

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X