• /tɔpl/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + over) ngã, đổ, không vững chãi, lung lay
  the pile of books toppled over onto the floor
  chồng sách đã đổ xuống sàn nhà

  Ngoại động từ

  Làm ngã, làm đổ, làm lung lay
  the explosion toppled the old chimney
  vụ nổ đã làm đổ cái ống khói cũ kỹ
  Làm cho ( ai/cái gì) rời khỏi quyền lực; lật đổ
  to topple the government
  lật đổ chính phủ

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X