• /´nouziη/

  Cơ khí & công trình

  trụ phân dòng

  Xây dựng

  mũi góc
  rìa nhô

  Giải thích EN: A projecting edge such as a part on the tread of a step that extends beyond a riser. Giải thích VN: Một bộ phận rìa nhô ra như phần mặt bậc cầu thang nhô ra khỏi phần bậc.

  tấm nẹp góc
  tạo gờ

  Kỹ thuật chung

  bờ tường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X