• /´raizə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người dậy
  an early riser
  người (hay) dậy sớm
  a late riser
  người (hay) dậy muộn
  (kiến trúc) ván đứng (giữa hai bậc cầu thang)
  (kỹ thuật) ống đứng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bộ phận kích thích bay hơi

  Giải thích EN: Something that rises or that causes a rising movement; specific uses include:the part of the bubble cap assembly on a distillation column that serves to connect the cap to the tray and to guide the rising vapor through the cap during operation. Giải thích VN: Một bộ phận kích thích quá trình bay hơi, cụ thể bao gồm bộ phận nắp trên một cột chưng cất, bộ phận này được dùng để nối nắp với tuabin lại với nhau và hướng phần hơi bay lên khỏi nắp trong quá trình máy hoạt động.

  giếng mỏ (đào từ dưới lên)

  Xây dựng

  ống khói gạch (trong nhà)
  ván đứng

  Giải thích EN: Something that rises or that causes a rising movement; specific uses include:the vertical board or rise between stairs.. Giải thích VN: Một vật tự nâng lên hay gây ra những chuyển động nâng lên; cách dùng riêng: tấm ván dọc hay đường dốc giữa các bậc cầu thang.

  riser plate
  tấm ván đứng

  Điện

  phần nhô lên

  Kỹ thuật chung

  cổ hạc (cấp nước)
  độ dốc cầu thang
  bậc thang (ván đứng)
  máy nâng

  Giải thích EN: Something that rises or that causes a rising movement; specific uses include:the vertical board or rise between stairs.. Giải thích VN: Một vật tự nâng lên hay gây ra những chuyển động nâng lên; cách dùng riêng: tấm ván dọc hay đường dốc giữa các bậc cầu thang.

  ống cột
  ống đứng
  boundary trap riser
  ống đứng của xiphông biên
  feed riser
  ống đứng cấp nước
  house riser
  ống đứng trong nhà ở
  plain riser
  ống đứng trơn
  return riser
  ống đứng dẫn nước về
  return riser
  ống đứng quay ngược lại
  riser duct
  ống đứng dẫn khí
  riser duct
  ống đứng thông gió
  riser heat pipe
  ống đứng cấp nhiệt
  riser pipe
  ống đứng đưa nước lên
  sanitary riser
  ống đứng vệ sinh
  service riser
  ống đứng dẫn khí
  sewer riser
  ống đứng thoát nước thải
  ventilation riser
  ống đứng thông gió
  wet riser
  ống đứng ướt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X