• (đổi hướng từ Obsessions)
  /əb'seʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ảm ảnh; tình trạng bị ám ảnh
  Nõi ám ảnh
  He has many obsessions
  Ông ta có nhiều nỗi ám ảnh

  Chuyên ngành

  Y học

  ám ảnh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X