• /ə'trækʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) sự hút, sức hút
  mutual attraction
  sự hút lẫn nhau
  terrestrial attraction
  sức hút của trái đất
  magnetic attraction
  sức hút từ
  electrostatic attraction
  sức hút tĩnh điện
  molecular attraction
  sức hút phân tử
  cạpillary attraction
  sức hút mao dẫn
  Sự thu hút, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn; sức hấp dẫn, sức lôi cuốn
  Cái thu hút, cái hấp dẫn, cái lôi cuốn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [sự, lực] hấp dẫn
  capillary attraction
  sức hút, mao dẫn


  Xây dựng

  nhà giải trí

  Kỹ thuật chung

  lực hấp dẫn
  lực hút
  hấp dẫn
  phòng giải trí
  sự hấp dẫn
  sự hút
  sức hấp dẫn
  sức hút

  Kinh tế

  sự hấp dẫn

  Địa chất

  sự hút, sức hút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X