• Hóa học & vật liệu

    dầu oải hương

    Giải thích EN: An oil distilled from the lavender flowers, Lavandula angustifolia and L. stoechas; used in perfumes. Giải thích VN: Dầu được chưng cất từ hoa oải hương thuộc loài Lavandula angustifolia và L. stoechas, được dùng làm nước hoa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X