• /´aut¸fɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cửa sông; cửa cống

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  kênh xả đuôi
  kênh xả hạ lưu

  Xây dựng

  cửa sông

  Giải thích EN: The site at which water is discharged from a conduit to a stream, lake, or ocean. Giải thích VN: Vị trí tại đó nước được tháo chảy từ ống nước ra sông suối, hồ hoặc biển.

  mương tiêu

  Kỹ thuật chung

  đường tháo nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X