• /'əuʃ(ə)n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đại dương, biển
  an ocean voyage
  cuộc hành trình trên đại dương
  (thông tục) vô vàn, vô khối, vô thiên lủng [(thường) oceans of]
  Khoảng mênh mông (cỏ...)
  Một trong những khu vực chính phân chia khối nước đó
  the Atlantic/Pacific..ocean
  Đại Tây Dương, Thái Bình Dương..

  Cấu trúc từ

  a drop in the bucket/ocean
  ocean of sth
  Vô vàn, vô khối, vô thiên lủng
  Don't worrywe've got oceans of time
  Đừng lo - chúng ta còn khối thời gian

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  hải dương

  Kỹ thuật chung

  đại dương
  ocean area code
  mã vùng đại dương
  ocean cable
  cáp xuyên đại dương
  ocean current
  dòng chảy đại dương
  ocean deep
  vực đại dương
  ocean deeps
  các độ sâu đại dương
  ocean depths
  các độ sâu đại dương
  ocean dynamics
  động lực học đại dương
  ocean greyhound
  tàu đại dương tốc hành
  ocean liner
  tàu khách vượt đại dương
  ocean liner
  tàu đại dương chở khách
  ocean liner
  tàu đại dương trở khách
  ocean survey vessel
  tầu nghiên cứu đại dương
  ocean thermal power plant
  nhà máy điện đại dương
  Ocean, Atmosphere, Research and Investigation with Acoustic Techniques (CRPE, France) (OCARINA)
  điều tra và nghiên cứu đại dương, khí quyển bằng các kỹ thuật âm học (CRPE, Pháp)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X