• (đổi hướng từ Outruns)
  /aut'rʌn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .outran, .outrun

  Chạy nhanh hơn, chạy vượt
  Chạy thoát
  Vượt quá, vượt giới hạn
  imagination outruns facts
  trí tưởng tượng vượt quá sự việc
  to outrun the constable
  như constable

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X