• /´aut¸set/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bắt đầu
  Miệng giếng (mỏ)

  Thành ngữ

  at/from the outset (of something)
  lúc bắt đầu/ khởi đầu của

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X