• /´ɔn¸set/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tấn công, sự công kích
  Sự bắt đầu mạnh mẽ
  at the first onset
  ngay từ lúc bắt đầu
  the onset of winter
  sự bắt đầu của mùa đông

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự lấn

  Vật lý

  sự bật

  Kỹ thuật chung

  sự xâm nhập

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X