• /¸ouvə´lei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật phủ (lên vật khác)
  Khăn trải giường
  Khăn trải bàn nhỏ
  (ngành in) tấm bìa độn (trên mặt máy in để in cho rõ hơn)
  ( Ê-cốt) cái ca-vát
  ,ouv”'lei
  ngoại động từ overlaid
  Che, phủ; tráng, thếp
  wood overland with gold
  gỗ thếp vàng

  Thời quá khứ của .overlie

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bề mặt thủy tinh
  che
  chồng chất
  add overlay
  cộng chồng chất
  delete overlay
  bỏ chồng chất đi
  đậy
  điều chỉnh khuôn chữ
  lớp lát
  lớp mạ
  lớp mặt
  lớp mòn
  lớp phủ
  lớp phủ thủy tinh
  màng bảo vệ
  màng bọc
  phủ
  phủ chờm
  form overlay
  sự phủ chờm mẫu giấy
  phủ hình
  phủ lên
  phủ ngoài
  overlay chart
  đồ thị phủ ngoài
  phủ nhau
  sự che
  sự chồng hình
  rải
  sự phủ
  sự xếp chồng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X