• /peiv/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Lát (đường, sàn...)

  Cấu trúc từ

  to pave the way for
  mở đường cho; chuẩn bị cho

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lát

  Xây dựng

  lát (đường, sân)
  lát vỉa hè

  Kỹ thuật chung

  lát

  Giải thích EN: To cover a surface with pavement.

  Giải thích VN: Che phủ bề mặt bằng cách làm bề mặt cứng.

  lát đường
  sàn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  dig up , strip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X