• /trænz´gres/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vượt quá (giới hạn..)
  to transgress the bounds of decency
  vượt quá giới hạn của sự đứng đắn
  Phạm, vi phạm (pháp luật, nguyên tắc đạo đức..)
  to transgress a treaty
  vị phạm một hiệp ước

  Nội động từ

  (pháp lý) phạm tội

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X