• Xây dựng

  mỏ hàn bằng khí oxiaxetilen

  Kỹ thuật chung

  mỏ hàn oxyxetilen

  Giải thích EN: An appliance using oxygen and acetylene to produce an extremely hot flame to braze, weld, or cut metal; exceeds the temperature of an oxyhydrogen flame. Also, ACETYLENE TORCH. Giải thích VN: Một dụng cụ sử dụng khí õy và axetilen để tạo ra một ngọn lửa cực nóng để nung, hàn, cắt kim loại.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X