• /ə'setili:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Axetylen

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  khí đá (hơi)

  Hóa học & vật liệu

  etin
  acêtylen
  axetilen
  acetylene black
  muội axetilen
  acetylene cutting
  cắt bằng axetilen
  acetylene cylinder
  hình axetilen
  acetylene lighting
  sự thắp sáng bằng axetilen
  acetylene welding
  sự hàn bằng axetilen
  axêtilen

  Giải thích VN: Khí đá, hơi đá, công thức C2H2.

  acetylene black
  muội axetilen
  acetylene cutting
  cắt bằng axetilen
  acetylene cylinder
  hình axetilen
  acetylene lighting
  sự thắp sáng bằng axetilen
  acetylene welding
  sự hàn bằng axetilen
  axêtylen
  acetylene generator
  máy sinh axetylen

  Kỹ thuật chung

  hơi đá
  khí axetylen
  acetylene burner
  đèn khí axetylen
  acetylene gas generating plant
  nhà máy sản xuất khí axetylen
  acetylene generation
  sự sinh khí axetylen
  acetylene generator
  máy sinh khí axetylen
  acetylene generator station
  nhà máy sản xuất khí axetylen
  acetylene producing plant
  nhà máy sản xuất khí axetylen
  acetylene welding
  sự hàn dùng khí axetylen
  dùng axêtylen

  Giải thích EN: Short for OXYACETYLENE; involving or using a mixture of oxygen and acetylene as a fuel. Thus, acetylene welding, acetylene cutting. Giải thích VN: Viết tắt của dùng ôxi axêtylen, liên quan đến hay sử dụng hỗn hợp ôxi và axêtylen làm nhiên liệu. Ví dụ như: hàn hơi, cắt hơi.

  axetylen
  acetylene blowpipe
  mỏ hàn axetylen
  acetylene burner
  đèn khí axetylen
  acetylene burner
  mỏ hàn axetylen
  acetylene cutter
  mỏ cắt axetylen
  acetylene cutter
  mũi cắt axetylen
  acetylene cylinder
  bình axetylen
  acetylene cylinder
  bình axetylen (hàn hơi)
  acetylene cylinder
  bình chứa axêtylen
  acetylene excess
  độ dư axetylen
  acetylene flame
  ngọn lửa axetylen
  acetylene gas
  khí axetylen
  acetylene gas generating plant
  nhà máy sản xuất khí axetylen
  acetylene generation
  sự sinh khí axetylen
  acetylene generator
  lò phát axetylen
  acetylene generator
  lò sinh axetylen
  acetylene generator
  máy sinh axetylen
  acetylene generator
  máy sinh khí axetylen
  acetylene generator station
  nhà máy sản xuất khí axetylen
  acetylene hose
  ống mềm dẫn axetylen
  acetylene line
  ống dẫn axetylen
  acetylene plant
  trạm axetylen
  acetylene pressure
  áp suất axetylen
  acetylene pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất axetylen
  acetylene pressure regulator
  bộ điều chỉnh axetylen
  acetylene producing plant
  nhà máy sản xuất khí axetylen
  acetylene regulator
  bộ điều chỉnh axetylen
  acetylene valve
  van axetylen
  acetylene welding
  sự hàn bằng axetylen
  acetylene welding
  sự hàn dùng khí axetylen

  Địa chất

  axetilen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X