• /´pɔ:ltə/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Nói quẩn nói quanh; quanh co không thực
  to palter with someone
  nói quẩn nói quanh với ai; quanh co không thực với ai
  Cò kè; cãi chày cãi cối
  to palter with someone about something
  cãi chày cãi cối với ai về cái gì; cò kè với ai về cái gì
  Coi thường, coi nhẹ, đùa cợt
  to palter with a subject
  coi nhẹ một vấn đề


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X