• /´pæn¸keik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bánh kếp (giống (như) bánh đa)
  flat as a pancake
  đét như bánh kếp, đét như cá mắm
  Bánh phấn (thứ bột mịn nén thành cái bánh dẹp để trang điểm mặt)
  flat as a pancake
  như flat

  Nội động từ

  (hàng không), (từ lóng) xuống thẳng (thân vẫn ngang)

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  phẳng song song
  pancake coil
  cuộn dây phẳng song song

  Kỹ thuật chung

  đĩa hình bánh kếp

  Giải thích EN: A term for a large, flat disk of concrete used for support.

  Giải thích VN: Một thuật ngữ dùng để chỉ một chiếc đĩa rộng, bằng phẳng bằng bê tông dùng để nâng đỡ.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X