• /´fritə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Món rán
  ( số nhiều) (như) fenks

  Động từ

  Phung phí (thì giờ, tiền của...)
  to fritter away one's time on useless things
  lãng phí thì giờ vào những việc vô ích


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  hold , save , store

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X