• Hóa học & vật liệu

  ngưng tụ không hoàn toàn
  ngưng tụ một phần

  Giải thích EN: A single contact separation process in which only a portion of a vapor stream is condensed. Giải thích VN: Quá trình tách loại chất trong đó chỉ có một phần hơi được ngưng tụ.

  Điện lạnh

  ngưng tụ hồi lưu
  sự ngưng tụ hồi lưu
  sự ngưng tụ một phần

  Kinh tế

  sự ngưng tụ bộ phận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X