• /´pa:tli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đến chừng mực nào đó, phần nào (không toàn bộ)
  It was partly her fault
  đó một phần là lỗi của cô ta

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  từng phần, một phần

  Kỹ thuật chung

  một phần
  partly paid
  đã thanh toán một phần
  từng phần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X