• /´houli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Toàn bộ, hoàn toàn
  I don't wholly agree
  tôi không hoàn toàn đồng ý
  few men are wholly bad
  ít có ai lại hoàn toàn xấu


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X