• Xây dựng

  áp lực bị động của đất
  coefficient of passive earth pressure
  hệ số áp lực bị động của đất
  áp lực đất bị động
  coefficient (ofpassive earth pressure)
  hệ số áp lực đất bị động

  Kỹ thuật chung

  áp lực bị động

  Giải thích EN: The resistance of a vertical earth face to the stress of alterations by a horizontal force due to active compression. Giải thích VN: Sự kháng cự của bề mặt đứng của đất với áp lực của những biến động bằng lực ngang nhờ cơ chế nén linh hoạt.

  coefficient of passive earth pressure
  hệ số áp lực bị động của đất
  áp lực thụ động của đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X