• /ˈɪntlˌɛkt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khả năng hiểu biết, khả năng lập luận; trí tuệ, trí năng
  Sự hiểu biết
  Người hiểu biết; người tài trí

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  trí năng

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  trí tuệ, trí năng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X