• /´peiθɔs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất cảm động, tính chất bi ai
  all the pathos of the poem is in the last line
  tất cả tính chất cảm động của bài thơ nằm trong câu cuối
  Cảm xúc cao; cảm hứng chủ đạo
  Thể văn thống thiết

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  cheer , glee , happiness , joy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X