• /´pætwa:/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .patois

  thổ ngữ; tiếng địa phương


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X