• /ˈɪdiəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thành ngữ
  Đặc ngữ
  Cách biểu diễn, cách diễn đạt (của một nhà văn...)
  Shakespeare's idiom
  Cách diễn đạt của Sếch-xpia.

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thành ngữ

  Điện tử & viễn thông

  đặc ngữ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  standard

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X