• /´liηgou/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ lóng) tiếng lóng, tiếng lạ khó hiểu

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Quả căng go, quả căng sợi dệt

  Kinh tế

  tiếng chuyên môn
  tiếng lóng
  tiếng lóng nghề vận tải biển
  tiếng nhà nghề

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  standard

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X