• //ˈpiːsmeɪkə//

  Thông dụng

  Danh từ

  Người hoà giải, sứ giả hoà bình
  (đùa cợt) súng lục
  (đùa cợt) tàu chiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X