• /ə¸pɔlə´dʒetik/

  Thông dụng

  Cách viết khác apologetical

  Tính từ

  Biện hộ, biện giải
  Chữa lỗi, biết lỗi, xin lỗi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X