• /pə:´kʌʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đánh (trống, kẻng..); sự đập (vật này lên vật khác); sự gõ (mõ); sự chạm vào (cò súng)
  Nhạc gõ
  (số nhiều) bộ gõ (như percussion section)
  (y học) sự gõ, việc gõ (để chẩn đoán bệnh)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự va chạm, sự va đập

  Cơ khí & công trình

  sự va

  Xây dựng

  bít choòng khoan đập
  sự gõ

  Y học

  gõ khám

  Kỹ thuật chung

  sự kích động
  sự rung động
  sự va chạm
  sự va đập

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X