• /kən´kʌʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rung chuyển, sự chấn động
  (y học) sự chấn động
  concussion of the brain
  sự chấn động não, sự choáng não

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự chấn động

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X