• Hóa học & vật liệu

    đĩa khoan chiết suất

    Giải thích EN: A liquid-liquid extraction vessel that uses perforated plates for enhanced extraction characteristics. Giải thích VN: Bình chiết suất chất lỏng sử dụng đĩa khoan chiết suất để tăng tính năng chiết suất của nó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X