• /¸pə:fə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đục thủng, sự xuyên qua
  Lỗ răng cưa, lỗ châm kim (trên giấy, xung quanh con tem để dễ xé...)
  tear the sheet along the perforations
  xé tờ giấy theo lỗ răng cưa

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự đột (lỗ)
  sự xoi

  Hóa học & vật liệu

  sự bắn vỉa
  sự đục thủng

  Toán & tin

  lỗ kéo phím

  Xây dựng

  sự làm thủng

  Đo lường & điều khiển

  lỗ hướng dẫn

  Kỹ thuật chung

  đục lỗ
  lỗ
  sự đục
  sự đục lỗ
  sự khoan
  blind perforation
  sự khoan thông xuyên
  casing perforation
  sự khoan thủng ống chống
  screen perforation
  sự khoan lỗ sàng
  through perforation
  sự khoan xuyên
  sự khoan lỗ
  screen perforation
  sự khoan lỗ sàng
  sự khoan thủng
  casing perforation
  sự khoan thủng ống chống

  Kinh tế

  sự khoan
  sự xuyên thủng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  break , gap , hole , rupture , puncture , [[stab]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X