• /´pʌηktʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đâm, sự châm, sự chích; lỗ đâm, lỗ châm, lỗ chích, lỗ thủng
  (điện học) sự đánh thủng
  electric puncture
  sự đánh thủng điện

  Ngoại động từ

  Đâm thủng, châm thủng, chích thủng
  (nghĩa bóng) làm cho xì hơi, làm cho tịt ngòi
  his ppride is punctured
  tính kiêu căng tự đắc của nó bị làm xì rồi

  Nội động từ

  Bị đâm thủng (lốp xe...); bị chích

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  lỗ châm, lỗ thủng nhỏ, sự đâm thủng, sự đánh xuyên, đâm thủng

  Cơ - Điện tử

  Lỗ thủng nhỏ, sự đâm thủng, sự đánh xuyên

  Cơ khí & công trình

  sự lủng bánh xe

  Ô tô

  lỗ thủng lốp xe

  Toán & tin

  sự chấm thủng

  Y học

  đâm chọc

  Điện

  điểm chọc thủng
  điểm xuyên thủng

  Điện lạnh

  sự chọc thủng (qua vật cách điện rắn)

  Điện

  sự đánh thủng

  Giải thích VN: Sự đánh thủng chất cách điện có đienẹ thế vượt mức quy định.

  Điện tử & viễn thông

  sự đánh thủng (cuộn tụ điện)

  Kỹ thuật chung

  lỗ
  lỗ giùi, lỗ chích

  Giải thích EN: A hole made with or as if with a sharp, pointed object.

  Giải thích VN: Một lỗ được tạo bởi một vật nhọn sắc.

  lỗ thủng
  sự đánh xuyên
  sự đâm thủng
  sự đục lỗ
  sự làm thủng
  sự nổ lốp xe
  sự thủng lỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X