• (đổi hướng từ Performers)
  /pə´fɔ:mə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người biểu diễn, người trình diễn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cái trình diễn

  Kỹ thuật chung

  người trình diễn
  diễn viên

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X