• /¸pə:spi´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mồ hôi; sự đổ mồ hôi
  to be bathed in perspiration
  mồ hôi ướt như tắm
  to break into perspiration
  toát mồ hôi

  Chuyên ngành

  Y học

  ra mồ hôi

  Kinh tế

  sự chảy mồ hôi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X