• /ˈpɛtrəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dầu xăng
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như gasoline, gas
  fill a car up with petrol
  đỗ đầy xăng cho xe ô tô
  an increase in the price of petrol
  sự tăng giá xăng

  Chuyên ngành

  Ô tô

  chế hòa khí

  Toán & tin

  dầu xăng, dầu hôi

  Xây dựng

  dầu hôi
  dầu xăng
  ét xăng
  casing head petrol
  ét xăng khí tự nhiên

  Kỹ thuật chung

  khí đốt
  dầu
  nhiên liệu
  petrol consumption
  mức tiêu thụ nhiên liệu
  petrol consumption indicator
  đồng hồ nhiên liệu
  petrol filter
  bộ lọc xăng nhiên liệu
  petrol pump
  máy bơm nhiên liệu
  petrol tank
  thùng nhiên liệu
  ga

  Kinh tế

  dầu
  dầu xăng
  xăng
  petrol duties
  thuế xăng
  petrol station
  trạm xăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X