• Hóa học & vật liệu

  chiết bằng phenol
  chiết suất bằng phenol

  Giải thích EN: A petroleum-refinery solvent-extraction process used to improve the lubricating, stability, and flow properties of lubricating oils by removing asphalt and sulfur compounds with molten phenol. Giải thích VN: Phương pháp chiết suất dùng dung môi để lọc dầu, có tác dụng nâng cao tính bền, tính bôi trơn và chảy đều của dầu nhớt, làm vậy bằng cách dùng phenol C6H5OH nấu chảy để loại bỏ nhựa đường và lưu huỳnh.

  trích ly bằng phenol

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X