• Kỹ thuật chung

    khả năng tương thích về mặt vật lý

    Giải thích EN: A characteristic of two or more substances that enables them to be used together successfully. Giải thích VN: Một đặc tính của hai hay nhiều chất cho phép chúng có thể được sử dụng trộn lẫn với nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X