• /,fizi'ɔnəmi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nét mặt, diện mạo, gương mặt
  a typical North European physiognomy
  một gương mặt Bắc Âu điển hình
  Thuật xem tướng mặt
  Địa mạo (về đặc điểm tự nhiên của một nước, một vùng đất); (thông tục) bộ mặt (sự vật..)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X