• /sintʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nịt, đai da, đai ngựa
  (thông tục) sự nắm chặt, sự nịt chặt, sự ghì chặt
  to have a cinch on a thing
  nắm chặt cái gì
  (từ lóng) điều chắc chắn, điều xác thực; người chắc thắng, đội chắc thắng
  That's a cinch
  Đó là một điều chắc chắn

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nịt, thắng đai (cho ngựa); cột lại, buộc chắc
  (từ lóng) bảo đảm, chắc chắn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X