• /paik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây thương, cây giáo, cây lao (vũ khí của lính bộ binh trước đây)
  (động vật học) cá chó (cá lớn răng nhọn)
  Đỉnh nhọn của một quả đồi (ở miền Bắc nước Anh)
  Langdale Pike in the Lake District
  mỏm Langdale ở Vùng Hồ
  Cổng ngăn thu tiền (như) turnpike
  Cuốc chim

  Ngoại động từ

  Đâm bằng giáo; giết bằng giáo

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cuốc chim
  đầu nhọn
  đỉnh
  screw pike
  đinh quặt có ren
  mỏm núi
  mũi nhọn

  Nguồn khác

  • Pike : Corporateinformation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  Cá Măng non

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X