• /la:ns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cây giáo, cây thương
  to break a lance with someone
  tranh luận với ai

  Ngoại động từ

  Đâm bằng giáo, đâm bằng thương
  (y học) mổ, trích (bằng lưỡi trích)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mũi cắt, ngọn lửa đèn xì, cắt bằng ngọn lửa dèn xì

  Cơ - Điện tử

  Mũi cắt, ngọn lửa đèn xì

  Cơ khí & công trình

  mũi cắt

  Y học

  chích
  dao chích, kim chích máu

  Kỹ thuật chung

  cây thương
  ngọn
  lưỡi
  thermic lance
  lưỡi cắt nhiệt
  ống nhỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X